Uttryckande konstterapi
I området mellan vår inre värld och den yttre verkligheten, kan vi vara skapande och utvecklas och förändras. Detta område brukar kallas för mellanområde, lekutrymme (D.W. Winnicot) eller övergångsområde (Clarence Crafoord). Det är i detta område som vi skapar en förståelse för olika skeenden i livet, bygger upp en känslighet i relation till andra människor och får verktyg att hantera de stora livsfrågorna. Förutsättningen för att mellanområdet ska finnas är att vi har en levande kontakt med vår egen inre värld. Denna  kan inte mätas, vägas eller beskrivas i kurvor eller tabeller.
Känslornas, upplevelsernas och den inre verklighetens språk är symbolspråket som vi kan se i t.ex drömmar, inre bilder, bildskapande, gestaltning i drama, sagor/myter, poesi och musik. Uttryckande konstterapi har sitt ursprung i gamla kunskaper om konstens läkande kraft.
 

"En bergstall tar inte illa vid sig när den hindras i sin växt av en sten, inte heller räknar den ut hur den ska kunna besegra hindren. Den försöker bara känna efter om den kanske borde växa lite mer åt vänster eller åt höger, om den borde dra sig in mot bergsväggen eller bort från den. Liksom trädet borde vi ge efter för denna nästan omärkliga men ändå mäktiga drivkraft, som kommer av det inre kravet på ett skapande unikt självförverkligande" 

- CG Jung

Kontakt info
Mobil 070-372 44 21
info@terasana.se