Självutveckling
Självutvecklingsgruppen är för dig som arbetar med människor eller som av andra skäl 
känner behov av personlig utveckling. Du kanske arbetar med psykoterapi, behandling, utbildning, utveckling eller ledarskap. Kanske arbetar du i sammanhang där du möter människor i utsatthet.

Din utgångspunkt kanske är att du längtar efter dig själv, känner behov av att stanna upp, läka känslomässiga sår och vänta in själen. Kan hända längtar du efter att utforska och finna uttryck för den du är på djupet. Få tillgång till resurser och bli överraskad av dig själv.

Alla kan emellanåt känna behov av ett eget utrymme för att processa skeenden i vardagen och för återhämtning. Vi som arbetar med människor får ta emot och hålla väldigt mycket känslomässigt material. Det innebär att vi ständigt är exponerade för sådant som kan beröra vår egen sårbarhet. I arbetet med människor går det inte att sortera bort den. Tvärtom är sårbarheten en av våra viktigaste tillgångar! Det är en förutsättning för empati och för att kunna fungera som professionell hjälpare.

Redskap i arbetet
I självutvecklingsgruppen arbetar vi med uttryckande konst, vilket innebär att alla konstnärliga modaliteter används. Närmare bestämt redskap som bildskapande (färg, lera, collage), kroppsuttryck, rörelse/dans (livets dans), gestaltning, drama, psykodrama, musik, arbete med sagor och myter, poesi, medveten närvaro/inre fokusering/kontemplativa samtal, visualisering/inre bilder m.m.

Inga förkunskaper krävs! Fokus är på det spontana uttrycket och att låta det som ska/vill ta form födas ur det. Kort och gott att hitta till samma lust och kreativa uttryck som barn har tillgång till. I arbetet kan vi bli tydligare både för oss själva och andra.

Ny Självutvecklingsgrupp startar 2022
Totalt 6 x 2,5 dagar


Träff 1. 24/3 - 26/3
Träff 2. 25/8 - 27/8
Träff 3. 13/10 - 15/10
Datum för 2023
Träff 4. 19/1 - 21/1
Träff 5. 16/3 - 18/3
Träff 6. 11/5 - 13/5

Vi arbetar under 2 1⁄2 dag. Start torsdag kl 18.00–21.00, fredag kl 09.00–18.00, lördag kl 09.00– 16.00.

Ledare
Anne Saari
leg psykolog, leg psykoterapeut, uttryckande konstterapeut, psykodramatiker och har även vidareutbildat sig i dansterapi, cirkeldans/livets dans, mindfulness/meditation, hypnos, ACT m.m. Hon har varit yrkesverksam i 30 år och har under 24 år av dessa arbetat i sitt eget företag Terasana AB.

Plats och boende
Tre rum för hälsa, Storgatan 8, Vadstena
Boende finns t ex på Vadstena folkhögskola som ligger vackert vid Vättern. 

Anmälan
Vill du vara med i en självutvecklingsgrupp anmäler du dig genom att skicka mail till info@terasana.se eller ringa Anne Saari mobil 070-3724421

Kostnad
Kostnaden per tillfälle är 2 800 kr (Totalt 16 800 kr) för privatperson och 3 700 kr (Totalt 22 200 kr) för dig som har ett företag som betalar. I priset ingår material, lokal, fika första kvällen, fika förmiddag och eftermiddag fredag och lördag. 

Anmälan
Vill du vara med i en självutvecklingsgrupp anmäler du dig genom att skicka ett mail till info@terasana.se  
eller ringer  070-3724421

Ny grupp startar i Vadstena 
våren 2022

 

"Fantasi är viktigare än kunskap"

- Albert Einstein

Vadstena Folkhögskola

Kontakt info
Mobil 070-372 44 21
info@terasana.se