Rehabilitering

Rehabilitering samt handledning och utbildning av personal som arbetar med rehabilitering är också en väsentlig del av Terasanas verksamhet. Utredning, psykoterapi, personlig utveckling i grupp och handledning av personal i rehabprojekt har genom åren varit en återkommande del av Terasanas verksamhet. Numera ligger tyngdpunkten mer på handledning och utbildning än arbete med rehabilitering direkt. 

"Det är bara om man förstår styrkan i rädslan för att vara annorlunda, rädslan för att vara skild från flocken om så bara ett par steg, som man kan förstå djupet i behovet av att inte vara ensam"

— Erich Fromm

Kontakt info
Mobil 070-372 44 21
info@terasana.se