Kurser, workshops

Utbildningar som Terasana erbjuder kan vara allt från årslånga program till enstaka kurser och kan handla om ledarskap, samtal, svåra samtal, konflikthantering, kommunikation, att arbeta med grupper, etik, aktivt medarbetarskap, medveten närvaro, att arbeta med förändring, att hantera olika separationsteman såsom avskedanden, övertalighet, dödsfall och annat som berör det psykologiska fältet. Exempel på ytterligare några utbildningar som anordnas är t.ex rehabiliteringsutbildningar för personal som arbetar med rehabilitering och självutvecklingsgrupper för människor som arbetar med människor.

Många av Terasanas utbildningarna har  kommit till i samarbete med kund och formats utifrån dennes önskemål. Konceptet att skräddarsy utbildningar är både kreativt och roligt. Det möjliggör också för dig som kund att bygga på med just det som organisationen behöver. 

"Jag hör och glömmer, jag ser och minns, Jag gör och förstår." 

- Kinesiskt Ordspråk

Kontakt info
Mobil 070-372 44 21
info@terasana.se