Metoder i arbetet

Grunden av ett skapande förhållningssätt. Innebörden i det är att det inte är givet vilka metoder som används i vilka sammanhang. Det som fungerar för en grupp kanske inte fungerar lika bra för en annan. Den strukturerade planen för utbildningen/utvecklingen med mål, syfte och det tema (t ex ledarutveckling, konflikthan- tering, samtal, kommunikation, gruppdynamik, stress m.m) som ska vara fokus för det gemensamma arbetet utgör grunden. Den tillsammans med konsultens erfarenhet och kunskap utgör ungefär 50% av helheten. Resterande 50 % av utbildningen/utvecklingen skapas i mötet med gruppen.
Metoderna vi använder i arbetet kan ha sin utgångspunkt i teoretiska modeller och utgörs av en blandning av upplevelsebaserat arbete såsom medveten närvaro, guidade meditationer, kroppsspråk, inre och yttre bildarbete, rollspel/drama, kreativt skrivande m.m. I utvecklings- utbildningsinsatserna får deltagarna en hel del praktisk färdighetsträning t ex i kommunikation, konflikthantering, utvecklingssamtal, svåra samtal, att hantera egna låsningar, tala inför publik m.m. 
Ytterligare redskap som vi använder kan vara reflekterande team och andra dialogorienterade arbetsmodeller där man använder gruppens kompetens och kreativa kraft. Även instrument som Myers Briggs Typeindicator och andra formaliserade testinstrument kan användas i t ex ledarutveckling eller arbetslagsutveckling.

Kvalitetssäkring
Terasana kvalitetssäkrar de utbildnings- utvecklingsinsatser som görs genom att ha kontinuerliga utvärderingar. Den kontinuerliga dialogen med kunden där vi stämmer av utvärderingar och behov av ändringar i programmet är av stort värde. Planeringen av insatser sker också i nära samarbete med kund och är även det ett led i kvalitetssäkringen.

Om Terasana AB
Startade 1996
Ägare: Anne Saari, leg Psykolog , leg Psykoterapeut, dipl Uttryckande konstterapeut, Psykodramatiker, dipl Uttryckande konstterapeut, handledare och lärare i psykoterapi och psykosocialt arbete

Verksamhet
Organisations- arbetsgrupps- och ledarutveckling
Kurser, workshop
Rehabilitering
Självutveckling
Handledning
Mentorskap

Samarbetspartners
ATK
Triple Steelix
Coompanion
Lärcentrum Vansbro


Kunder

Telia
Ericsson
Sydkraft/Eon
Triple Stelix
Gävle kommun
Falu kommun
Lindesbergs kommun
Vansbro kommun
Malungs kommun
Gagnefs kommun
Finsam Ludvika
Landstinget Dalarna
Stockholms stad
Nacka kommun
Sandvik Steel
Arbetsmarknadsverket
AVEBE
m fl

Kontakt info
Mobil 070-372 44 21
info@terasana.se