Mentorskap/handledning

Mentorskap/handledning av chefer kan ske individuellt eller i grupp. Fokus för handledningen är situationer ur arbetsvardagen som kan beröra konflikter, svåra samtal, utveckling av grupp, verksamhet och medarbetare. Vidare kan det också handla om chefens eget ledarskap t ex sådant som har att göra med hur du som chef påverkar och påverkas av individen, gruppen och organisationen i stort. Det kan också handla om oro och rädsla inför att tala inför publik m.m. 

“Visa ledare vet hur de ska underlätta den pågående processen i gruppen, för ledaren är också en process. Gruppens och ledarens process utvecklas på samma sätt, enligt samma princip. Ledaren kan konsten att utöva starkt inflytande utan att tvinga fram något.”

– Lao Tzu

Kontakt info

Mobil 070-372 44 21
info@terasana.se