Ledarutveckling

Ledarutveckling kan till sitt innehåll handla om:
Att utforska samtalets möjligheter och svårigheter. 
Att lära sig kommunicera klart och tydligt.
Att få redskap för att vara en konstruktiv kraft vid konfliktlösning. 
Att lära sig olika typer av samtal medarbetarsamtal, coachande samtal, svåra samtal. 
Att få kunskap om och färdigheter i hur man leder en grupp från omognad till mognad.
Att lära sig coacha medarbetare från från personstyrning till verksamhetsstyrning.
Att fördjupa sig i förändringsprocesser och hur dessa påverkar medarbetaren, gruppen, organisationen.

Ledarutvecklingsprogrammen som Terasana AB erbjuder skräddarsys utifrån kundens önskemål. Programmet kan innehålla olika moduler som t.ex det personliga ledarskapet, kommunikation och tydligt ledarskap, konflikthantering, medarbetarsamtal, svåra samtal, coaching, att leda grupper från omognad till mognad, att arbeta med förändring, krishantering m.m.
I ledarutvecklingsprogrammet lär du dig bygga motivation och engagemang bland dem du leder, utveckla samarbete i grupper och öppet diskutera både misstag och sådant som lyckats för att lära av varandra. Därigenom skapar du ett lärande klimat där kunskap och insikt växer i takt med att medarbetarnas initiativ och idéer tas till vara. 

 

"Genom att betrakta vattnets rörelser har ledaren lärt sig att valet av rätt tidpunkt är avgörande för handling. Liksom vattnet ger ledaren efter. Eftersom ledaren inte pressar på blir gruppen inte kränkt och gör inte motstånd." 

—Lao Tzu

Kontakt info
Mobil 070-372 44 21
info@terasana.se