Handledning i psykoterapi och psykosocialt arbete

I handledningen av psykoterapeuter och andra yrkesgrupper som arbetar med människors utveckling individuellt och/eller i grupp används också upplevelsebaserade metoder.
När orden tryter och det är svårt att synliggöra vad som egentligen sker i arbetet, behövs andra redskap för att utforska vad som är.
Den kreativa inriktningen på handledningen möjliggör ett perspektivskifte. Metoderna vi använder i arbetet kan t.ex vara medveten närvaro, guidade meditationer, kroppsspråk, inre och yttre bildarbete, rollspel/drama, kreativt skrivande, reflekterande team.
Naturligtvis är samtalet kring det som utforskas också en viktig del.

“När du blir förbryllad över det du ser eller hör ska du inte sträva efter att förstå. Ställ dig lite på avstånd ett ögonblick och bli lugn. När man är lugn verkar komplicerade händelser enkla.” 

– Lao Tzu

Kontakt info
Mobil 070-372 44 21
info@terasana.se