Hur mår din organisation?
Vilken nivå man än rör sig på i organisationen, hanterar man mänskliga relationer. Det är också i samspelet mellan människor som man kan se effekter av hela systemets brister och förtjänster. Relationerna kan vara till glädje eller förtret beroende på hur varje individ förmår hantera när man gör förändringar t ex om man utvecklar organisationen/verksamheten, byter chef eller något annat. Genom att utforska vad i systemet som stödjer både det önskade och det oönskade, kan man skapa hållbar utveckling. När man förstår helheten går det att ta väl grundade beslut om hur man ska hantera den aktuella situationen. 

Terasana har en systemteoretisk grund i tänkandet kring och arbetet med organisationsutveckling. Det innebär att helheten är i fokus och att delproblem också utforskas mot bakgrund av hela systemet. 

Människor är olika och reagerar olika på utmanande situationer. För att kunna agera konstruktivt när omgivningen inte är så som vi önskar, behöver vi öka medvetenheten om hur vi påverkar och påverkas i mötet med andra och av de olika sammanhang vi ingår i. Vi behöver  identifiera, förstå, hantera och sortera alla de intryck som vi dagligen tar in. I situationer där man utmanas kan det vara svårt att vara konstruktiv och det är ofta dessa situationer som föranleder utvecklingsinsatser av olika slag.

En analys av nuläge fokuserar på  relationen mellan olika delar i systemet, och kan fokusera på individ, grupp, organisationens olika delar/helhet och ledarskapet. Insatserna skräddarsys utifrån kundens önskemål och formas också utifrån erfarenheter från en mångfald av liknande uppdrag som genomförts i Terasana AB.
 

"Slåss med troll, befria prinsessor, döda varulvar, det är att leva." 

- August Strindberg

Om Terasana AB

Startade 1996
Ägare: Anne Saari
leg Psykolog 
leg Psykoterapeut
Uttryckande konstterapeut
Psykodramatiker
Handledare och lärare i psykoterapi och psykosocialt arbete

Verksamhet
Organisations- arbetslags- 
och ledarutveckling
Utbildning
Rehabilitering
Psykoterapi/självutveckl
Handledning
Coaching
Konflikthantering

Kunder
Telia
Ericsson
Sydkraft/Eon
Triple Stelix
Gävle kommun
Falun kommun
Lindesbergs kommun
Vansbro kommun
Malungs kommun
Gagnefs kommun
Borlänge kommun
Finsam Borlänge
Finsam Ludvika
Landstinget Dalarna
Stockholms Stad
Nacka kommun
Sandvik Steel
Arbetsmarknadsverket
AVEBE
m fl

Kontakt info
Mobil 070-372 44 21
info@terasana.se

Kunder
EON Sverige
Telia
Stockholms Stad

Projekt
Triple Steelix
Kretslopp i Arbetslivet
IT Stresshantering